Van Luyn & Oskam geven een juridische verdiepingscursus aan de juristen van het CNV

mei 15, 2018

Twee dagen cursus geven aan de juristen van het CNV.

Op 1 en 2 mei 2018 hebben Barend en Jeroen een juridische verdiepingscursus gegeven aan juristen van het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond). In een mooie ruimte op het hoofdkantoor te Utrecht werd in de vorm van een hoorcollege/werkgroep aan twee groepen juristen een dag juridisch onderwijs gegeven. Barend verzorgde het ochtendprogramma waarin is gesproken over ziekte en arbeidsconflict. Jeroen behandelde de redelijke gronden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding (een uitgebreidere bespreking van de onderwerpen treft u hieronder aan).

Barend en Jeroen hebben weer met veel plezier twee dagen juridisch onderwijs gegeven. Gelukkig hebben ook de cursisten een plezierige dag gehad waarvan ze bovendien veel hebben geleerd. Het CNV gaf de volgende reactie:

“Hoi Jeroen en Barend,

Ontzettend bedankt voor het geven van de cursus van afgelopen week. We hebben er heel veel aan gehad en ik hoor alleen maar positieve berichten. De cursus wordt op een boeiende manier gegeven en heeft de aandacht van iedereen vastgehouden. Top.

Dank jullie wel,”

Juridische verdiepingscursus

Juridische verdiepingscursus CNV

Barend verzorgde het ochtendprogramma waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod kwamen:

  1. Ziekte met complicaties, na een algemene inleiding, zijn drie varianten besproken: (1) ziek zonder arbeidsconflict, (2) ziek met arbeidsconflict en (3) niet-ziek, wel arbeidsconflict.
  2. Ziekte, wat te adviseren als werknemer het niet met werkgever eens is over ziekte/re-integratie?
  3. Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd en op 1 juli a.s. eindigt de overgangsregeling. Belangrijk voor werknemer is dat hij een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts kan aanvragen. Wat te adviseren? Een ‘traditioneel’ deskundigenoordeel bij het UWV of een second opinion bij een andere bedrijfsarts? Aandacht is ook besteed aan welke informatie te delen en het eveneens nieuwe inloopspreekuur. Uiteindelijk is de vraag wat een werknemer kan doen om het door hem/haar gewenste oordeel te verkrijgen.
  4. Arbeidsconflict, adviseren wordt lastiger als er ook nog een arbeidsconflict speelt. Sinds Mak/SGBO is er niet zoveel meer voor nodig voordat de loonbetaling gestaakt kan worden. Als dat gebeurt, is ontbinding van de arbeidsovereenkomst in zicht. De advisering is behandeld aan de hand van de StecR Werkwijzer Arbeidsconflicten. Wat betekent het bedrijfsartsenproza voor de advisering? In een StecR-voorbeeldtekst van de Werkwijzer staat bijvoorbeeld dat de bedrijfsarts kan aangeven dat het inschakelen van een mediator ‘zinvol kan zijn’. De vraag is dan enerzijds of werkgever verplicht is en anderzijds wat voor gevolgen niet aanbieden/meedoen heeft voor onder meer de loonbetaling.Doel is dus om de niet-medische oordelen van de bedrijfsarts te vertalen naar de juridische praktijk.

Jeroen verzorgde het middagprogramma waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod kwamen:

  1. Sluwe advocaten en hoe ermee om te gaan. Speciaal voor het CNV hebben we een boekje opengedaan over onderhandelingstactieken. Uitgangspunt is de wens van werknemer: wil werknemer blijven of liever weggaan. Als werknemer wil blijven gaat het om het beoordelen van het ontslagdossier en het taxeren van de proceskansen.
  2. Als de voorkeur is om weg te gaan, is de vraag: wat wil de advocaat van werkgever bereiken en hoe sleep je er de beste regeling uit voor de werknemer. Wat is voordeliger, een lump sum of langer in dienst en waar is de winst te boeken bij de andere voorwaarden voor een regeling? De transitie-vergoeding is het vertrekpunt, maar ten aanzien daarvan is winst te boeken. Tevens is aandacht besteed aan fiscale aspecten en sociaal-zekerheidsrechten.
  3. De redelijke gronden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst van artikel 7: 669 lid sub a tot en met h zijn aan de hand van uitgebreide recente jurisprudentie besproken. De meeste aandacht is besteed aan disfunctioneren, verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding. Tevens is aandacht besteed aan de oneigenlijke gronden om een werknemer te ontslaan: pesten, onterechte dossieropbouw en de eenmansreorganisatie waarbij alleen de functie van je cliënt komt te vervallen.
  4. In het verlengde van het voorgaande is de vaststellingsovereenkomst doorgenomen met betrekking tot bijzondere situaties zoals ziekte, side-letter en opschortende/ontbindende voorwaarde. Afgesloten is met de finale kwijting en wat daar onder valt.