Contracten

Contracten


Contracten
Bij het opstellen van een overeenkomst werkt het als volgt: u geeft aan hoe u het wilt, wij maken het juridisch mogelijk.
​Soms volstaat confectie, vaak is maatwerk beter.

Wij maken onder andere: algemene voorwaarden, distributieovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten; agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. Onze toegevoegde waarde zit in het opstellen van de voor uw situatie specifieke artikelen. Waar zit voor u het risico, om wat voor leveringsvoorwaarden vraagt uw product?

Geschillen  over  contracten
Bij een geschil over een overeenkomst gaat het vaak uiteindelijk  om het volgende:  Hoe mocht u  verwachten dat de ander de afspraak begreep?  En omgekeerd. Dat volgt uit wat het Haviltexcriterium is gaan heten. Bijvoorbeeld de een meent dat het bij een vergoeding ging om een percentage van de winst terwijl de ander zegt dat het ging om een percentage van de omzet. Je kunt dan kijken wat logisch zou zijn en waarover partijen het eerder gehad hebben. Pas daarna komen daar de redelijkheid en billijkheid bij kijken, onderlinge machtsverhoudingen, deskundigheid en wat dies meer zij, maar de hoofdzaak is wat de ondertekenaars nu precies bedoeld hebben.

Contracten  opstellen
Niemand wil achteraf moeten aantonen wat nu eigenlijk de bedoeling was. Contracten goed en bondig formuleren is een kunst. Ze lezen en interpreteren ook, zo blijkt, want daarbij ontstaan de meeste geschillen. Bij het opstellen moet een advocaat bedenken: wat gebeurt er als partijen straks lijnrecht tegenover elkaar komen te staan? Dat verwacht niemand, anders gaan de contractanten geen samenwerking aan, maar moet toch het uitgangspunt zijn voor degene die het contract opstelt.
De ervaring leert dat zolang alles goed loopt, niemand naar de overeenkomst kijkt. Die komt pas uit de la als er barsten in de samenwerking komen.

Meerwaarde Van Luyn & Oskam Advocaten
De regels kennen is niet zo moeilijk, het gaat erom wat je ermee doet. Wie de studie rechten met goed gevolg heeft afgelegd, zou een cliënt een antwoord op zijn vraag moeten kunnen geven. Als een cliënt een labyrint voor zich ziet, dan moet een jurist de weg er doorheen kunnen aangeven. ​Meerwaarde heeft de advocaat die de weg om het labyrint heen ziet. Of er desnoods een bruggetje overheen bouwt.

Een voorbeeld uit de praktijk.
Een cliënt wilde een oud-medewerker voor een maand inhuren. Kan dat? De wet zegt: nee, want dan ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Dat is misschien wel een juist antwoord, maar het is geen goed antwoord. Een mogelijkheid is om een ZZP-overeenkomst aan te gaan. Dat kan, maar daar zitten wel haken en ogen aan. Zo moet de betreffende persoon er wel mee instemmen. Daar ging het in dit geval mis. De medewerker zou op die manier zijn uitkering in de waagschaal stellen en wilde daarom niet. Een andere mogelijkheid is inhuren via een uitzendbureau. Ook dat is een mogelijkheid, alleen is het uitzendbureau dan aan het eind van de rit een transitievergoeding verschuldigd. Hier lag de afdeling juridische zaken van het uitzendbureau dus dwars.

De oplossing was de uitzend-CAO leggen naast de wet, goed lezen, en vooral ook laten doordringen wat de cliënt nu precies wilde. De medewerker bleek eerder als administratief medewerker gewerkt te hebben. Nu zou hij toezicht gaan houden op een bouwproject. Dat geeft mogelijkheden. Zodra er zes maanden zitten tussen de oude en de nieuwe overeenkomst en er is sprake van een functiewissel biedt de wet precies de ruimte die nodig is: alle tellers gingen weer op nul. Zonder dat het oude dienstverband meetelde, kon de werknemer een contract voor een maand krijgen.

‘Nee’ kan het goede antwoord zijn, maar is het zelden.