Procesrecht en Incasso

Procesrecht en Incasso


Procesrecht en Incasso
Een elegante buitengerechtelijke oplossing behoort niet altijd tot de mogelijkheden. Wij zijn gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures. Wij trekken ten strijde met alle nodige en beschikbare juridische middelen. Wij helpen u met een effectieve minnelijke incassoprocedure en een juridisch vervolgtraject op maat. Blijft betaling uit dan kan het leggen van beslag en het starten van een gerechtelijke procedure uitkomst bieden.

De (ook internationale) procespraktijk van Van Luyn & Oskam advocaten omvat onder meer:

 • Gerechtelijke procedures (in binnen- en buitenland)
 • Voorlopig getuigenverhoor
 • Conservatoir beslag
 • Opheffen van gelegde conservatoire beslagen
 • Het voeren van bodemprocedures
 • Het aanspannen van kort gedingen en het voeren van verweer in kort geding
 • Hoger beroep
 • Het aanvragen van faillissement
 • Het voeren van verweer tegen de aanvraag van faillissement
 • Enquête- en jaarrekeningenprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam
 • De executie (tenuitvoerlegging) van rechterlijke uitspraken, arbitrale vonnissen, en bindende adviezen
 • Executiegeschillen
 • Tuchtrechtprocedures
 • Schikkingsonderhandelingen
 • Mediation en bindend advies
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Arbitrage